ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

1.1. Zelma&Louis is het bedrijf van Sabine de Pauw. Er is geen bezoekadres. Ondernemingsnummer BE0817809275 | RPR Antwerpen.

1.2. De vernietiging (of nietigheid) van een clausule zal beperkt blijven tot die clausule en zal geen invloed hebben op de overige bepalingen van de overeenkomst. Partijen verbinden zich ertoe om alle nodige inspanningen te leveren om een clausule die nietig of onafdwingbaar blijkt te vervangen door een clausule die zoveel mogelijk aansluit bij het resultaat dat de vernietigde clausule beoogde.
1.3. Door het betalen van het instapgeld en het lidmaatschap verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden, het privacybeleid en de gedragscode.
1.4. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan nooit overgedragen worden.

2. Wie kan lid worden

2.1. Zelma & Louis is opgericht voor singles en solo’s. Op het ogenblik dat je lid wil worden, ben je alleenstaand (feitelijk gescheiden, wettelijk gescheiden, weduwe of weduwnaar of nooit gehuwd) ofwel alleengaand, d.w.z. dat je wel een partner hebt, maar die niet meebrengt naar de activiteiten. De reden hiervoor kan zijn dat je partner aan het werk is of gewoonweg andere intersses heeft. We zijn gaan dating- of relatiebureau.
2.2. De gemiddelde leeftijd van Zelma & Louis leden ligt tussen 40 en 65 jaar.
2.3. Leden van Zelma & Louis zijn hogeropgeleid (of gelijkwaardig door levenservaring) en bij voorkeur (professioneel) actief. Zelma & Louis wil niemand uitsluiten, maar heeft als doel gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen.
2.4. Zelma & Louis leden spreken Nederlands of Engels, of zijn het actief aan het leren.
2.5. Wie lid wil worden, zal altijd eerst uitgenodigd worden om deel te nemen aan een activiteit zodat beide partijen evalueren of ze er dezelfde principes op na houden. Ieder potentieel lid mag op uitnodiging van Zelma & Louis 1x deelnemen aan een activiteit zonder lidgeld te betalen. Er kan dan geen aanspraak gemaakt worden op de verzekering van Zelma & Louis. En je betaalt uiteraard gewoon de prijs voor de activiteit zelf.

3. Betalingsvoorwaarden

3.1. Om lid te worden, betaal je een eenmalige instapkost van 84€ (verdeeld over 12 maanden) en een maandelijkse abonnementskost van 9,95€. 
3.2. Prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2020. Zelma & Louis behoudt zich het recht voor om de prijzen jaarlijks te indexeren. Voor bestaande leden geldt de prijsverhoging enkel voor de maandelijkse abonnementskost.
3.3. Wie zijn lidmaatschap annuleert en nadien terug lid wil worden, betaalt enkel nog abonnementsgeld.

4. Duur van de overeenkomst

4.1. Je lidmaatschap gaat in van zodra we je eenmalige bijdrage en het eerste maandelijkse lidgeld op onze rekening hebben ontvangen.
4.2. De verbintenis wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden.
4.3. Daarna geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggingen dienen per mail naar sabine@zelma-louis.org gestuurd te worden.

5. Toegang tot de website

5.1. Van zodra we je lidgeld ontvangen hebben, krijg je een paswoord voor toegang tot het beveiligde deel van de website en word je toegevoegd aan de Zelma & Louis gesloten Facebook groep.

 

6. Activiteiten

6.1. Wie lid is van Zelma & Louis kan deelnemen aan alle activiteiten vermeld op de beveiligde website. De prijs van de activiteiten is niet inbegrepen in het lidgeld.
6.2. Alle activiteiten worden op de agenda van Zelma & Louis geplaatst. Wil je deelnemen aan een activiteit, schrijf je in via de website. Je betaalt dan meteen het verschuldigde bedrag.
6.3. Zelma & Louis koopt geen tickets op voorhand. Bij de activiteiten staat een duidelijke deadline voor deelname. Direct na de deadline worden tickets besteld. De activiteit gaat door zolang Zelma & Louis nog aan tickets kan geraken. Gaat de activiteit niet door, wordt het betaalde bedrag uiteraard terugbetaald.
6.4. Deelname aan de activiteiten gebeurt volgens het tijdstip van inschrijven op de website. Inschrijvingen via mail of social media zijn niet geldig.
6.5. Zelma & Louis gebruikt de website, mailings en Facebook als communicatiemiddel. Leden die niet over deze communicatietools beschikken, zullen mogelijk een deel van de communicatie (denk aan activiteiten op korte termijn) missen. De leden zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.
6.6. De activiteiten starten op het aangekondigde moment. Wie te laat is, is zelf verantwoordelijk om de groep in te halen. Beleefdheid vraagt dat u de verantwoordelijke van de activiteit even verwittigt.
6.7. Wil je zelf een activiteit voorstellen, stuur dan een mailtje naar sabine@zelma-louis.org. Wij kijken of de activiteit op de agenda toegevoegd kan worden.
6.8. Bij carpool naar de activiteiten wordt een bedrag van 0.30€ per km, gedeeld tussen alle inzittenden (dus ook chauffeur), aan de chauffeur betaald. Wie rijdt, moet zelf duidelijk aangeven of dit verwacht wordt of niet. Het wordt ook onderling geregeld. Zelma & Louis komt niet tussen in conflicten hierover.
6.9. Bij fietstochten moet iedereen zelf een fiets regelen. We proberen zoveel mogelijk te starten in de buurt van fietsenverhuur.

7. Annulaties

7.1. Zelma & Louis behoudt zich het recht om activiteiten af te gelasten of te wijzigen. In geval van annulatie krijgen de leden hun geld terug. In geval van wijziging van datum, hebben de leden het recht om binnen de week na de melding van wijziging gratis via e-mail te annuleren.
7.2. Annulaties vanwege de leden zijn enkel mogelijk indien dit uitdrukkelijk bij de activiteit vermeld staat. Is dit niet het geval wordt geen geld teruggegeven.
7.3. Wie ingeschreven is op een activiteit maar helaas verhinderd is door ziekte of andere, mag een oproep plaatsen in de Zelma & Louis Facebook groep om het ticket over te nemen. De betaling wordt dan onderling tussen de leden geregeld. Dit kan niet voor tickets op naam.

8. Gedragscode

8.1. Zelma & Louis staat voor open en respectvolle communicatie, dit zowel tussen de organisatie en de leden, als tussen de leden onderling. Het is niet toegelaten om de organisatie of de leden enig nadeel te berokkenen op moreel, financieel of lichamelijk gebied. Wie klachten heeft, kan deze per mail melden aan de beheerders.
8.2. Racisme of seksuele intimidatie worden niet getolereerd.
8.3. Overmatig drankgebruik wordt niet getolereerd. Indien een lid duidelijk dronken is, kan door de verantwoordelijken of een medelid een taxi besteld worden om het lid veilig naar huis te brengen. Het lid is zelf verantwoordelijk voor de taxi kosten en het eventueel ophalen van de auto de dag nadien. Zelma & Louis draagt geen enkele verantwoordelijkheid.
8.4. De dresscode bij Zelma & Louis is casual, maar correct.
8.5. Dieren zijn niet toegelaten op de activiteiten.
8.6. Leden die zich niet aan de gedragscode houden, worden per direct en voor altijd geschorst. Het instapgeld en lidgeld van de lopende maand worden niet terugbetaald.
8.7. De beheerders hoeven zich niet te verantwoorden over een schorsing. Na een korte toelichting per email zal er niet verder over gecommuniceerd worden, noch per brief, e-mail, telefoon, sms of door welke vorm van contact ook. Een lid blijft namelijk steeds zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag, ook tijdens elke activiteiten van Zelma & Louis.
8.8. Er wordt aan de (e-)rokers gevraagd rekening te houden met de gezondheid en comfort van de niet-rokers en in hun gezelschap niet te roken. Even wat verderop gaan staan met een sigaret of e-sigaret wordt geapprecieerd.

9. Privacy

9.1. Zelma & Louis houdt zich aan de nieuwe Privacyregels (GDPR-verordening). Uw gegevens worden niet gedeeld met niet-leden. Mits uw goedkeuring zullen de leden uw voor- en achternaam, alsook GSM-nummer, kunnen zien. Dit maakt het makkelijker mekaar om op locatie te vinden.
9.2. Bij het aanmelden vragen we uw toestemming om foto’s van de activiteiten op de Zelma & Louis website, Facebook pagina en Instagram. Zo kunnen we echte reclame maken voor de activiteiten.
9.3. Foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd. Leden die de foto’s verspreiden, doen dit op eigen verantwoordelijkheid.

10. Verzekering

10.1. Alle leden zijn verzekerd tijdens de deelname aan activiteiten. Het betreft alle activiteiten die online te raadplegen zijn op de kalender. Leden zijn enkel verzekerd voor zover hun lidgeld betaald is en enkel tijdens de duur van de activiteit. Leden zijn niet meer verzekerd wanneer zij na de activiteit(en) nog verder samen op stap gaan.

10.2. Zelma & Louis is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal van/aan leden.
10.3. Verzekeringsmaatschappij: Baloise
10.4. Waarborgen die de verzekering dekt: burgerlijke aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallen (overlijden 2500€, blijvende fysiologische invaliditeit 5000€, medische kosten 625€). Leden kunnen indien gewenst de algemene voorwaarden van de afgesloten verzekering opvragen via www.baloise.be – persoonlijke ongevallen.
10.5. Aangifte van een ongeval dient zo snel mogelijk te gebeuren, ten laatste binnen de 48 uur, via de verzekeringsagent, Vigrofin, Erwin Vinck (+32 497 729107 of erwin.vinck@vigrofin.be). Verwittig ook via cc:  sabine@zelma-louis.org